Miksi tiketöinti?

Miksi sinunkin tulisi käyttää tiketöintiä, eli tikettijärjestelmää?

Se tuottaa paljon mahdollisuuksia verratuna Outlookin yhteispostilaatikkoon. Ensinnäkin Outlook on vain sähköpostikanava, kun taas tiketöinti mahdollistaa aidon monikanavaisen asiakaspalvelun.

Asiakaspalvelun laatu paranee ja helpottuu, kun eri kanavista (puhelin, some, email, chat) saapuvat yhteydenotot kootaan yhteen tiketöintijärjestelmään. Näin monikanavaisesti toteutettu tikettijärjestelmä ehkäisee päällekkäistä työtä ja tehostaa asiakaspalvelua

Samalla asiakaspalvelun laatu paranee, koska kunnollinen tikettijärjestelmä helpottaa myös asiakaspalvelijan työtä. Asiakaspalvelija näkee siis yhdellä vilkaisulla kaikki asiakkaaseen liittyvät tuki- tai palvelupyynnöt, sekä mahdollisesti myös CRM-järjestelmän tietoja, mahdollistaen asiakkaan 360° kuvan saamisen ja parhaan mahdollisen asiakaspalvelukokemuksen luomisen.

Lue tästä lisää, miksi sinunkin tulisi valita monikanavainen asiakaspalveluratkaisu